Панагюрище Бизнес/икономически уеб сайт

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(14)
Бизнес » Търговско и Корпо- Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции
Булкоул Експорт 06 - Продажба на пелети дървен материал в Панагюрище-Фабрика за пелети - Фортим ООД
За контакти
Lex.bg - Правата ми
Полезно в Панагюрище
Календар
ПРАВЕН КАТАЛОГ-СПРАВКИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Комплекс "ПРИ ЧУЧУРА "-Кафене · Хранителен магазин гр.Панагюрище
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАНАГЮРИЩЕ

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Бизнес » Търговско и Корпо- Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции 13:15
« Обратно
Investconsult Group ltd.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство;
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
Изготвяне на договори;
Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.
ТЪРГОВСКО ПРАВО
Регистрация на търговско дружество, както и предложение за най – подходящата форма на дружество за вашата дейност;
Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
Сделки с търговско предприятие;
Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
Несъстоятелност;
Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
ДАНЪЧНО ПРАВО
Правни консултации по данъчно-правни въпроси;
Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела.
ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Сделки с недвижими имоти и вещни права;
Делба на недвижим имот;
Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи;
Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение;
Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост;
Законова/договорна ипотека. Учредяване, заличаване на ипотека;
Сделки с автомобили (МПС). Правно обслужване;
Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
Изготвяне на завещания.
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
Обжалване на административни актове;
Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове.
ТРУДОВО ПРАВО
Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
Юридическо обслужване във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване;
Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
В България е нормиран минимумът на адвокатския хонорар в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в Държавен вестник бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм. Държавен вестник бр.2 от 9 януари 2009 г. Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от много различни фактори. Препоръчително е този въпрос да бъде дискутиран преди започване на работата и клиентът да е на ясно с всички подробности по водене на делото, възможните рискове и вероятността да му бъдат присъдени разноските, които е направил за заплащане труда на адвоката. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на адвокатско възнаграждение за работа във всяка отделна съдебна инстанция.

Investconsult Group ltd.

Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 https://topbg1.blogspot.bg

Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново, Хасково, Плевен Пазарджик и др.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
07 Юли 16, 13:15   

0.0941