Панагюрище Бизнес/икономически уеб сайт

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(14)
Бизнес » Търговско и Корпо- Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции
Булкоул Експорт 06 - Продажба на пелети дървен материал в Панагюрище-Фабрика за пелети - Фортим ООД
За контакти
Lex.bg - Правата ми
Полезно в Панагюрище
Календар
ПРАВЕН КАТАЛОГ-СПРАВКИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Комплекс "ПРИ ЧУЧУРА "-Кафене · Хранителен магазин гр.Панагюрище
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАНАГЮРИЩЕ

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Бизнес » Търговско и Корпо- Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции 13:24
« Обратно
Вземи в gLOG
ВНИМАНИЕ-Чести въпроси
ВНИМАНИЕ-Чести въпроси
ВЪПРОС: Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

ОТГОВОР: В София развод по взаимно съгласие приключва за около един до три месеца.

ВЪПРОС: Искам да продам фирмата си.Какво трябва да направя?

ОТГОВОР: Предполага се,че разполагате с купувач на фирмата.Ако фирмата е ЕТ, продажбата може да стане само като продажба на търговско предприятие.В този случай е необходимо уведомление до НАП минимум два месеца преди входиране на заявлението в Търговския регистър. Ако се извършва продажба на ООД, то най-добрият начин за смяна в собствеността на ООД е да се продадат самите дялове.При продажба на дялове от ООД или ЕООД дори и дружеството да има задължения, не се изисква предварително уведомяване на НАП или друга институция

ВЪПРОС: Мога ли да прехвърля дяловете си в ООД ако дружеството има задължения?

ОТГОВОР: Можете да прехвърлите дяловете си дори фирмата ви да има задължения, стига да не е наложен запор върху дяловете. Информацията за наличието на запор е видима при справка в Търговския регистър.Можете да прехвърлите дяловете си чрез договор за покупко-продажба и в такъв случай не са необходими никакви предварителни уведомления или разрешения от НАП или други институции.
ВЪПРОС: Каква е таксата за регистриране на ООД или ЕООД на чужденец?

ОТГОВОР: Таксата за регистрация на ООД, ЕООД или АД на името на чужденец е същата,каквато е за регистриране на фирма на български гражданин. Няма специфични изисквания и относно необходимите документи за регистрация на дружество на чужденец.Законът не прави разлика дали съдружникът е българин или чужденец

ВЪПРОС: Може ли чужденец да регистрира фирма в България?Каква е процедурата за регистрация на ООД на чужденец?

ОТГОВОР: Чужденец може да регистрира фирма -търговско дружество /ООД,ЕООД,АД/. По отношение на изискванията за учредяване и функциониране на дружеството няма никаква разлика дали лицето,което регистрира фирмата, респективно лицето ,което е съдружник в ООд или АД е български гражданин или чужденец.

ВЪПРОС: При продажба на фирма ООД със задължения старият собственик носи ли отговорност?

ОТГОВОР: Отговорността на съдружниците в ООД,респективно на едноличния собственик на ЕООД е ограничена да размера на дела на съдружника в капитала. Ако съдружникът е внесъл своя дял в капитала при учредяването на дружеството или е направил това по-късно, то неговата лична отговорност изцяло отпада.Ако пък не е внесъл дела си в капитала,то претенциите на кредиторите могат да се разпрострат само и единствено до сумата,която съгласно дружествения договор съдружникът е следвало да внесе в капитала и която сума отговаря на размера на записаните от същия съдружник дялове. Или казано обобщено- кредиторите на дружеството,включително държавата, не могат да предявяват претенции към бившия съдружник в ООД за задължения на дружеството. Старият собственик на ООД или ЕООД не носи финансова отговорност за задължения на дружеството-нито настоящи,нито бъдещи.

ВЪПРОС: Защо цената на вашата кантора за регистрация на ЕООД е по-ниска от сумата,която аз бих платил само за държавни такси в случай,че реша сам да регистрирам ЕООД?

ОТГОВОР: Ако вие решите сам да регистрирате ООД или ЕООД,то държавните такси,които следва да платите са в общ размер 220 лева,от които: 160 лева за регистрация,50 лева за запазване на име и 10 лева за удостоверение.Цената на нашата кантора за регистриране на ООД или ЕООД е 200 лева и тази цена е крайна т.е в нея е включен и хонорара.Получавате от нас и безплатен печат.Причината за тази ниска цена е предвидената възможност за адвокатите да входират заявленията за регистрация и пререгистрация по електронен път чрез електронен подпис като по този начин спестяваме 50% от държавните такси.

ВЪПРОС: Какво ще се случи с търговците, които не са се пререгистрирали до 31.12.2010 г?

ОТГОВОР:Съгласно ЗТР всички непререгистрирани търговсци ще бъдат служебно вписани и същевременно заличени в Агенция по вписванията. За търговските дружества служебно се открива производство по ликвидация и се назначава ликвидатор. Всички разноски по служебната пререгистрация са за сметка на търговеца като за задълженията в този смисъл членовете на управителните органи на дружествата отговарят неограничено и солидарно.

ВЪПРОС: Може ли след развода да остана да живея в семейното жилище?

ОТГОВОР: Да. Ако имате деца и те бъдат предоставени на Вас, то е почти сигурно, че Вие ще получите и ползването на жилището, независимо чия собственост е то. Ако нямате деца, то тогава следва да докажете, че имате сериозно онсования да претендирате ползването на семейното жилище – преценява се имотното състояние, здравословното състояние, вината за прекратяването на брака и др.

ВЪПРОС: Може ли да се разведа ако съпругът ми не се яви на съдебното заседание?

ОТГОВОР: Да, можете. Достатъчно е той да е бил редовно призован, т.е. да е получил призовката по реда на ГПК- лично или чрез роднини, съседи, колеги и т.н. Същото важи и ако съпругът откаже да получи призовката.

ВЪПРОС: Мога ли да прекратя брака си ако съпругът/ата ми не дава развод?

ОТГОВОР: Да, можете, стига да успеете да докажете, че съпругът/ата Ви има някаква вина за разстройството на брачните отношения или казано по друг начин, че има брачни провинения. В такъв случай ще получите развод независимо от становището на ответната страна. {/slide}
ВЪПРОС: Как мога да се разведа по най-бързия начин?

ОТГОВОР: Най-бързия и лесен развод е по чл.100 от Семейния кодекс, т.е. по взаимно съгласие. За да се задейства процедурата има няколко условия:

- да са изминали поне три години от сключването на брака
- и двамата съпрузи да могат да се явят лично на съдебното заседание
- да е изготвено споразумение, с което да са уредени всички лични и имуществени отношения.

ВЪПРОС: Мога ли да продам фирма със задължения?

ОТГОВОР: Можете, стига да не е наложен запор върху дяловете ви от кредитора.

ВЪПРОС: Възможно ли е съдружник в ООД да е юридическо лице?

ОТГОВОР: Да, възможно е. Към документите за регистрация се прилага удостоверение за актуално състояние на ЮЛ, както и решение на управляващия му орган за участие в дружеството.

ВЪПРОС: Какво е необходимо за регистриране на фирма ООД при положение,че съдружникът ми живее в чужбина?

ОТГОВОР: Регистрацията на дружество със съдружник чужденец не се отличава от стандартната процедура, която вече беше разяснена.Единствената особеност е че следва да се осигури подписа на чуждия гражданин върху някои документи.Налице са няколко хипотези:
1.Ако чужденецът е управител.Тогава трябва нотариално да се завери образец от подписа .Това може да стане при български нотариус или в българското консулство в съответната държава, съответно при местен нотариус, но в последния случай следва да документа да се преведе и да му се сложи апостил.
2.Ако чужденецът не е управител, то всички документи биха могли да му се изпратят по пощата за подпис и той по същия начин да ги върне. Документите се изготвят на български език и се превеждат на съответния чужд език, освен ако чужденецът не разбира български език. Необходимо е да се направи и превод на копие от межд. паспорт на чужденеца.

ВЪПРОС: Какви документи са ми необходими за регистрация на ЕТ?

ОТГОВОР: За да започнем процедурата по регистриране на едноличен търговец, е Необхходимо да посетите офиса ни с информация относно името, седалището и предмета на дейност на търговеца, както и данните на лицето по лична карта.След като се подпишете на изготвените от нас документи, ние подаваме заявлението до съда.
Съдебното решение ще бъде готово до 10 работни дни.Ние ще впишем търговеца в Регистър Булстат и ще направим печат. С това действията по регистрацията на фирмата приключват. От ваша страна не са необходими никакви други действия до момента, в който не решите да започнете да упражнявате дейност.

ВЪПРОС: Какви документи са ми необходими за регистрация на ЕООД или ООД?

ОТГОВОР: За да започнем процедурата по регистриране на дружество с ограничена отговорност, е необхходимо да ни дадете информация относно:
1.Името, седалището и предмета на дейност на дружеството
2.Данните на съдружниците по лична карта
3.Кой ще бъде управител/управители/ на дружеството
4.Какъв ще е размера на капитала – минимум 2 лева
5.Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците.
След като ни подадете горната информация, ние ще изготвим учредителен акт или дружествен договор в зависимост от вида на дружеството и ще ви го изпратим на посочен от вас интернет адрес. С този документ вие ще откриете набирателна сметка в избрана от вас банка и ще внесете капитала. От банката ще ви издадат удостоверение, което трябва да донесете в кантората. Тук ще подпишете всички останали документи и ще платите сумата за регистрацията на дружеството.
Вписването ще бъде готово до 3 работни дни. Ние ще Ви направим печат на дружеството. С това действията по регистрацията на фирмата приключват. От ваша страна не са необходими никакви други действия до момента, в който не решите дружеството да започне да упражнява дейност.

ВЪПРОС: Каква фирма да регистрирам – ЕТ или ЕООД?

ОТГОВОР: Едноличния търговец е подходящ единствено за нискооборотен бизнес. Ако имате възможност да избирате, винаги следва да предпочетете ООД пред ЕТ по следните съображения:
1.ЕТ отговаря за задълженията неограничено с цялото имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за възникналите задължения до момента на продажбата. Обратното – при ЕООД отговорността на собственика на капитала се изчерпва с внасянето на дружествения капитал. За задълженията отговаря самото дружество, а не собственика на капитала. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отгворност за задълженията на дружеството.
2.Едноличният търговец в края на годината довнася осигуровки върху размера на печалбата /но не повече от 10 МРЗ/. Собственикът на капитала в ЕООД, съответно съдружникъв в ООД не довнасят осигуровки..
07 Юли 16, 13:24   

0.1448